Long Điền | Mua bán nhà đất, căn hộ, đất nền và văn phòng

Office Address

20/F Green Road, Dhaka

Phone Number

+55 417 634 7071

Email Address

info@themevessel.com

Web

info@themevessel.com

Opening Hours

  • Sunday closed
  • Monday 8h AM - 5h30 PM
  • Tuesday 8h AM - 5h30 PM
  • Wednesday 8h AM - 5h30 PM
  • Thursday 8h AM - 5h30 PM
  • Friday 8h AM - 5h30 PM
  • Saturday 8h AM - 1h AM