The Green Village Khang Điền là dự án khu dân cư mới được đầu tư xây dựng tại xã Phong Phú, Bình Chánh. Dự án được đầu tư phát triển nhằm xây dựng khu dân cư hiện đại đáp ứng nhu cầu cư trú và hoạt động kinh tế xã hội ph...